Afztelint

Asbest in huis laten verwijderen

Bij een vermoeden van asbest in huis, is het belangrijk om te weten wat u kan en mag doen. De risico’s van asbest zijn onder andere afhankelijk van het materiaal waarin het zit. Het verwijderen van asbest is gebonden aan maatregelen om te voorkomen dat personen aan asbestvezels worden blootgesteld.

asbest in huis woningen steenbruggen milieutechniek

Vroeger werd asbest gebruikt vanwege de brandwerende en isolerende eigenschappen. Vooral in panden die voor midden jaren ‘90 zijn gebouwd is er kans om op verschillende plekken asbest tegen te komen. Tegenover de positieve eigenschappen staat een groot nadeel van het gebruik van asbesthoudende materialen: asbestvezels zijn kankerverwekkend en dus gevaarlijk als u ze inademt.

Wat moet u doen als u asbest in huis aantreft?

Op deze pagina vindt u:
-Wanneer aangetroffen asbest moet worden verwijderd.
-Of u zelf asbest in huis mag verwijderen.
-De risico’s van asbest en asbestverwijdering.

Asbest in huis

Bij het aantreffen van asbest in huis maakt het verschil of het om een asbestdak of om ander asbestmateriaal gaat. Daken kunnen beschadigd raken door regen en wind. Bij asbestdaken is er dan een kans dat er asbest vrij komt. Bij andere asbestmaterialen ligt het er aan of asbestvezels vrij kunnen komen. Asbest in cement kunt u laten zitten zolang het niet is beschadigd. Maar asbest in kit of de onderlaag van een vloerzeil komt makkelijker vrij. Wij denken met u mee over de meest veilige en voordeligste manier om het asbest uit uw woning of van uw terrein te verwijderen.

Zelf asbest verwijderen

Asbestdaken kleiner dan 35m2 mag u zelf verwijderen, mits u een sloopmelding heeft aangevraagd en u zich aan de voorwaarden houdt. Asbest in huis mag alleen door gecertificeerde asbestverwijderaars worden verwijderd. Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen kunt u een inventarisatie door een deskundig en onafhankelijk bureau laten uitvoeren. Dat is ook de eerste stap in ons stappenplan asbestverwijdering. Allereerst worden alle asbesthoudende materialen en mogelijk met asbest besmette constructieonderdelen in het gebouw duidelijk in kaart gebracht. Vervolgens stelt het bureau een rapportage op. Op basis hiervan maakt Steenbruggen Milieutechniek een werkplan om het asbest te verwijderen volgens de daarvoor geldende wettelijke technieken.

Asbest in huis laten verwijderen

Bij het verwijderen van asbest moeten een aantal maatregelen genomen worden om te voorkomen dat iemand aan kankerverwekkende asbestvezels wordt blootgesteld. Laat asbest in huis daarom altijd verwijderen door gecertificeerde asbestverwijderaars. Vezels die eenmaal zijn vrijgekomen en niet zijn opgeruimd vormen een blijvend gevaar voor personen, omdat asbest niet vervliegt of verdwijnt. Gelet op de gevolgen die de blootstelling aan asbestvezels met zich mee brengt, is iedere overtreding in verband met asbest ernstig.

Heeft u of uw huurder asbest in huis? Neem contact op met Steenbruggen Milieutechniek voor asbestverwijdering of vragen daarover. Zeker bij calamiteiten is het zaak om snel en adequaat te reageren. Steenbruggen Milieutechniek is dan ook 24/7 bereikbaar. Wij denken in oplossingen en spelen snel op de situatie in. Steenbruggen Milieutechniek is aangesloten bij Stichting Certificatie Asbest (Ascert) en beschikt over het wettelijke verplichte certificaat voor asbestverwijdering (SC-530). Onze medewerkers beschikken over de vereiste diploma’s en certificeringen met betrekking tot asbestsanering, zoals DTA (deskundig toezichthouder asbest) en DAV (deskundig asbestverwijderaar).

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten