Afztelint

Asbestinventarisatie

Bij twijfel of er mogelijk asbest in een woning, bedrijfspand of de grond zit, is het goed dit te laten onderzoeken. Een asbestinventarisatie wijst uit of er asbest aanwezig is, wat het acute gevaar is en hoe het veilig kan worden verwijderd. Steenbruggen Milieutechniek heeft de kennis en ervaring op het gebied van asbestprojecten.

Voor het verwijderen van asbest gelden strenge eisen, waaronder een verplichte asbestinventarisatieAlleen gecertificeerde asbestbedrijven mogen grote partijen asbest of asbesthoudende materialen saneren. Tot een oppervlakte van 35 m2 mag u zelf asbestplaten verwijderen. Hiervoor moet altijd een sloopmelding worden aangevraagd bij de gemeente. Het asbesthoudend materiaal mag alleen verwijderd worden als er geen asbestvezels kunnen vrijkomen. Het materiaal mag niet beschadigd zijn of in stukken worden gebroken of gezaagd.

asbestinventarisatie onderzoek steenbruggen

Asbestinventarisatie

Door de gevaren van blootstelling aan losse asbestvezels is asbestsanering een heel zorgvuldig proces. Bij de asbestinventarisatie wordt een gebouw of gebied door een onafhankelijke partij onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Na de inventarisatie is het duidelijk of er asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn, op welke plaats het zit, om welk soort asbest het gaat en de staat van het aangetroffen materiaal.

Stappenplan asbestsanering

Bij asbestsanering werkt Steenbruggen Milieutechniek met een stappenplan. Zo weet u waar wij mee bezig zijn en wat er gaat gebeuren. De asbestinventarisatie is de eerste van de vier stappen in ons stappenplan. Nadat al het asbest in kaart is gebracht door de Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), is het tijd voor de asbestsanering. U geeft op basis van de asbestinventarisatie aan welke toepassingen wij voor u moeten verwijderen. Wij schrijven de uit te voeren taken en de mogelijke gevaren op in een werkplan. Ook vragen wij een sloopmelding aan bij de gemeente waar de werkzaamheden plaatsvinden. Als alle papieren in orde zijn, starten wij met de werkzaamheden.

De controle is de derde stap. Die vindt standaard plaats na de uitvoering van de werkzaamheden, die bestaat uit de asbestsanering, via containmentsanering of in de open lucht. We controleren of het gebouw of het gebied helemaal vrij is van asbest. Bij een binnenlocatie bestaat deze controle naast een visuele inspectie uit een luchtmeting. De controle wordt door een onafhankelijk laboratorium uitgevoerd. Het gebouw of gebied wordt vrijgegeven als al het asbest is verwijderd. Na de vrijgave is het tijd voor de vierde en tevens laatste stap: de oplevering. Wij voeren het vrijgekomen afval veilig en op de juiste manier af. U ontvangt ten slotte een afvalbegeleidingsformulier, als bewijs dat wij het asbest correct hebben verwijderd en gedeponeerd.

Steenbruggen Altijd bereikbaar om asbest te verwijderen

Asbestinventarisatie: de Deskundig Inventariseerder Asbest

De Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) is een onafhankelijke deskundige die gespecialiseerd is in bouwkundige eenheden. De DIA loop de hele woning na tijdens de asbestinventarisatie. Alle (mogelijke) asbesthoudende materialen worden in kaart gebracht. De inventarisatie kan binnen, maar ook buiten worden uitgevoerd. Asbest kan behalve in, op of aan gebouwen ook in de grond zitten.

Na de asbestinventarisatie stelt de DIA een rapport op. Steenbruggen Milieutechniek maakt op basis hiervan een werkplan voor het de asbestsanering. Het asbest wordt verwijderd volgens de geldende wet- en regelgeving. U kunt zelf een DIA inschakelen voor de inventarisatie of ervoor kiezen om onze hulp in te roepen om een DIA te vinden.

Wilt u een asbestinventarisatie aanvragen of heeft u er meer vragen over? Neem vrijblijvend contact op met Steenbruggen Milieutechniek. Wij zijn een vakkundig specialist in asbestprojecten. Op een veilige en verantwoorde manier verwijderen wij asbest en asbesthoudende toepassingen. Steenbruggen Milieutechniek is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar, want bij calamiteiten is snel, maar bovenal adequaat handelen een pré. Wij zijn bij Stichting Certificatie Asbest (Ascert) aangesloten en beschikken over meerdere certificeringen, al dan niet verplicht.

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten