Stappenplan

Stap 1: inventarisatie

Allereerst worden alle asbesthoudende materialen en mogelijk met asbest besmette constructieonderdelen in het gebouw (bijvoorbeeld een woning of fabriek) of gebied (tuin of andere locatie) duidelijk in kaart gebracht. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door een deskundig en onafhankelijk bureau. De Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), een medewerker die gespecialiseerd is in bouwkundige eenheden, loopt de hele woning na. Vervolgens stelt het bureau een rapportage op, op basis waarvan Steenbruggen Milieutechniek een werkplan maakt om het asbest te verwijderen volgens de daarvoor geldende wettelijke technieken. U kunt zelf een DIA inschakelen voor deze inventarisatie of de hulp inroepen van Steenbruggen Milieutechniek om een deskundige DIA te vinden.

Stap 2: werkzaamheden asbestsanering

Op basis van dit asbestinventarisatierapport geeft u aan welke asbesthoudende toepassingen u wilt laten verwijderen. Steenbruggen Milieutechniek stelt vervolgens een werkplan op, waarin mogelijke gevaren en de uit te voeren taken duidelijk worden omschreven. Tevens doet Steenbruggen Milieutechniek een sloopmelding bij de desbetreffende gemeente. Om leegstand zo veel mogelijk te beperken, hanteren wij voor onze opdrachtgevers een strakke doorlooptijd. Particulieren moeten echter rekening houden met een looptijd van 4 weken na de sloopmelding. Wanneer het benodigde papierwerk compleet en in orde is, begint Steenbruggen Milieutechniek met de werkzaamheden. De uitvoering hiervan bestaat uit de asbestsanering, via containmentsanering of in de open lucht.

Stap 3: controle

Nadat Steenbruggen Milieutechniek alle asbest heeft verwijderd in het gebouw of op de locatie, wordt er standaard een eindcontrole gedaan. Op deze manier controleren we of de plek of het gebied helemaal asbestvrij is. Wanneer het een binnenlocatie betreft, bestaat deze eindcontrole uit een visuele inspectie en een luchtmeting, uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium. Als de lucht schoon is, wordt het werkgebied weer vrijgegeven. Buiten vindt de eindcontrole plaats door middel van een visuele inspectie. Medewerkers van het laboratorium onderzoeken dan of alle asbest weg is of dat er misschien nog resten liggen. Pas wanneer alle asbest op de juiste manier is verwijderd, wordt het gebied weer vrijgegeven. Door Steenbruggen Milieutechniek in te schakelen, bent u verzekerd van een professionele asbestsanering, waarbij alle asbesthoudende toepassingen verwijderd worden.

Stap 4: oplevering

Steenbruggen Milieutechniek verlaat de plek of het gebied pas wanneer wij het vrijgaverapport hebben ontvangen van het onafhankelijke laboratorium, waarin staat dat de plek of het gebied asbestvrij en veilig is verklaard. Vervolgens voeren wij het vrijgekomen afval veilig en op de juiste manier af. Tot slot ontvangt u een afvalbegeleidingsformulier, dat aantoont dat wij het asbest correct hebben verwijderd en gedeponeerd.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten