Woningcorporaties

Woningen die voor 1993 gebouwd zijn, kunnen asbesthoudende producten bevatten. Daarom schakelen woningcorporaties bij mutaties en planmatig onderhoud een professionele asbestsaneerder in. Al sinds 1990 werkt Steenbruggen Milieutechniek samen met woningcorporaties om het asbest uit de woningen in hun verhuurbezit te verwijderen.

Wij weten dan ook precies waar we bij de asbestsanering rekening mee moeten houden, om langdurige en onnodige leegstand van uw woningen te voorkomen. Tevens wordt Steenbruggen Milieutechniek regelmatig ingeschakeld om het planmatig onderhoud van bewoonde woningen, waarin asbest voorkomt, voorspoedig te laten verlopen. Kortom, Steenbruggen Milieutechniek heeft alles in huis om woningcorporaties op alle niveaus te ondersteunen bij asbestprojecten.

Calamiteiten

  • Bij calamiteiten is het zaak snel actie te ondernemen om de gevaarlijke situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. Daarom is Steenbruggen Milieutechniek 24/7 bereikbaar voor onze opdrachtgevers. Wij schakelen direct de juiste partijen en materialen in om de situatie snel veilig te stellen.

Landelijk asbestvolgsysteem

  • Steenbruggen Milieutechniek heeft ervaring met het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS). Met dit systeem kan elke partij – zoals de woningcorporatie die opdrachtgever is bij de asbestsaneringswerkzaamheden, maar ook andere overheidsorganen als de gemeente en de arbeidsinspectie – op elk gewenst moment de status van het project volgen.

Werkwijze

  • Wanneer een huurwoning vrijkomt vanwege een mutatie en de huurder de woning verlaat, wordt eerst een asbestinventarisatie gedaan. De DIA loopt de hele woning na en stelt vervolgens een rapportage op. In dit rapport staan alle asbesthoudende toepassingen beschreven. Deze rapportage wordt naar u doorgestuurd. In overleg met onze opdrachtgever stelt Steenbruggen Milieutechniek een protocol op, waarin precies omschreven wordt wat er allemaal verwijderd moet worden. Vervolgens sturen wij een sloopmelding naar de gemeente. Om de leegstand van uw woningbezit zo veel mogelijk te beperken, hanteert Steenbruggen Milieutechniek strakke doorlooptijden. In een werkplan beschrijven we nauwkeurig mogelijke gevaren en de uit te voeren taken. Daarna gaan wij aan de slag met het verwijderen van alle asbest en asbesthoudende toepassingen. Deze asbestsanering vindt plaats door containmentsanering of in de open lucht. Na elke asbestsanering wordt het werkgebied of de containment vrijgegeven door een erkend laboratorium. Ten slotte volgt de afvalscheiding. Via een afvalbegeleidingsformulier tonen wij u aan dat het asbest netjes en op de juiste wijze gedeponeerd is. Steenbruggen Milieutechniek zorgt ervoor dat de andere bewoners geen gezondheidsrisico’s lopen tijdens het project en levert de woning uiteindelijk weer veilig op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten